Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat
Nevelési és oktatási programAz iskolánk nevelési és oktatási programja

Alapvető pedagógiai célunk, hogy iskolánkban nyugodt, családias légkört és körülményeket teremtsünk, ahol gyermekeink kipróbálhatják képességeiket, szélesíthetik látókörüket, bővíthetik ismereteiket.

A nevelő- és oktató munkánkban alapvető helyet foglal el a biztos alapkészségek kialakítása mellett, a matematika, a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv a "művészeti tárgyak" (ének, rajz, technika) és a testnevelés oktatása.

A testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását magasabb óraszámban, mindennapos testedzéssel, különböző szabadidősportok-,valamint úszás tanításával valósítjuk meg.
Helyt adunk a jégkorcsolya, görkorcsolya oktatásának is.
Iskolánkban megoldott az első osztálytól a nyolcadik osztályig minden évfolyamon, az alaptantárgyak oktatásán túl a gyerekek idegen nyelv, számítástechnika, a mindennapos testnevelés, a gyógytestnevelés és az úszás tanításának lehetősége.

Első osztálytól negyedik osztályig kéttanítós rendszerben (iskolaotthonos formában) folyik a tanítás.
A két tanító váltja egymást tantárgyak szerint, valamint a szabadidős foglalkozásokon.
A szabadidőben játékos formában idegen nyelvi előkészítőt tartunk, és számítástechnikai ismereteket oktatunk.
A gyerekek három év nyelvi előkészítés után az angol és a német nyelv tanulása közül választhatnak.

Ötödik osztálytól áttérünk a hagyományos délelőtti tanításos, és délutáni napközis munkarendre.
Ötödik osztálytól nyolcadik osztályig tanulóink számítástechnikából differenciált csoportokban tanulnak tovább.
A hetedik és a nyolcadik tanév végén tanulóink szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek.
Ezzel segítséget kívánunk adni tanulóinknak a szakközépiskolai és a gimnáziumi felvételiken való eredményes szerepléshez.

Az év végi vizsgatárgyak hetedik és a nyolcadik tanévben :

7. osztályban
Írásbeli: matematika, magyar nyelvtan Szóbeli: magyar irodalom, történelem, idegen nyelv

8. osztályban
Írásbeli: matematika, magyar nyelvtan Szóbeli: magyar irodalom, történelem,
idegen nyelv

Iskolánk tantestületét a feladatcentrikusság, az együttműködő
szemlélet és a gyakori interakciók jellemzik.

A pedagógusok munkáját szakalkalmazottak is segítik:
Iskolapszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, szociális munkás

Diákjaink szép eredményeket érnek el a kerületi, fővárosi és országos tanulmányi-, sport- és kulturális-, illetve szabadidős versenyeken.

Tanulóink beiskolázási aránya a hat- és a négyosztályos gimnáziumokba igen kedvező.
Együttműködési megállapodás alapján kapcsolatot tartunk fenn a a továbbtanulás érdekében a környező gimnáziumokkal.

Intézményünkben a zenei előképzésnek és a hangszeres oktatásnak is helyet biztosítunk.
A kerületi zeneiskola kihelyezett csoportokban szolfézs és zongora foglakozásokat tart.

A hitoktatásról

A hitoktatás az iskolai munkarendhez igazítottan, felkészült hitoktatók irányításával, többféle vallási csoportban kerül megszervezésre.


 

A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI

CIKKARCHÍVUM
BEISKOLÁZÁS
EREDMÉNYEK
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP


Dokumentumok:


Nevelési program 2015-2016

HPP 2015 felső
HPP 2015 alsó

SNI HPP


SZMSZ

© 2007. Budapest Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^